GcG logo tel breed

 Podotherapie

Consult/onderzoek door podotherapeut

De podotherapeut is een gespecialiseerde voetonderzoeker. Als erkend paramedicus heeft deze een beschermde beroepstitel. De podotherapeut onderzoekt en behandelt klachten die voortkomen uit het functioneren van voeten, knie, heup en rug in relatie tot de voeten. Voorbeelden zijn afwijkende teenstanden en huid- en nagelaandoeningen die niet door een medisch pedicure mogen worden behandeld.

Als u voor de eerste keer bij Penders Voetzorg komt, vindt er onderzoek plaats om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. In dit onderzoek staat uw hulpvraag centraal. Het omvat een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Door middel van het vraaggesprek krijgt de behandelaar meer duidelijkheid over uw probleem, de mogelijke oorzaak hiervan en wordt bepaald welke zorg het beste past bij uw specifieke situatie.

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar de stand van uw lichaam en de bewegingen van de gewrichten. Ook wordt, afhankelijk van het belang om zo uw klachten beter te begrijpen, een aantal testen gedaan. Daarnaast wordt gekeken hoe uw lichaam functioneert tijdens het lopen en worden uw schoenen geïnspecteerd op eventuele slijtage.

Na het onderzoek bespreekt de behandelaar de bevindingen met u en adviseert u over de best mogelijke oplossing die Penders Voetzorg kan bieden voor uw specifieke klachten. Dit kan een advies, behandeltraject, een hulpmiddel en een doorverwijzing zijn  of een combinatie hiervan zijn. De  podotherapeut stemt het behandelplan zo nodig af met andere professionals.

Wanneer u op verwijzing bij ons komt, versturen wij na voorafgaande toestemming een rapportage over onze bevindingen, conclusies en advies naar uw huisarts en/of medisch specialist.

Een consult en/of onderzoek door een podotherapeut wordt afhankelijk van hoe u verzekerd bent  vergoed in de aanvullende verzekering onder de rubriek podotherapie.  Kijkt u in de vergoedingenwijzer voor de specifieke voorwaarden bij elke zorgverzekering.

Podotherapeut, een beschermde titel

 De podotherapeut is het enige beroep in de voetengezondheidszorg, dat via artikel 34 van de wet BIG een opleidingstitel bescherming geniet. Dit op basis van een erkende HBO-diploma na het voltooien van de 4-jarige bachelor opleiding. Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven. Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut. De podotherapeuten hebben net zoals de andere beroepen, die in de wet BIG worden genoemd, een eigen kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie. De NVvP heeft deze registratie ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt. Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie ( niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).

Alle podotherapeuten bij Penders Voetzorg zijn lid van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici